ทำไมถึงเลือก sompo
ง่ายและรวดเร็ว
ทำประกันเดินทางออนไลน์ง่ายๆ ได้ทุกที่ เพียง 4 ขั้นตอนก็ได้รับความคุ้มครองทันที
สบายใจตลอดการเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างไร้กังวลด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดการเดินทาง โดยบริษัทประกันภัยอันดับ 1 จากญี่ปุ่น
สะดวกสบาย
สะดวกสบาย ไม่ต้องพกเอกสารใดๆ สามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ และข้อมูลการเดินทางผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทฯ ยินดีให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทุกแผนความคุ้มครอง
กรณีมีการต่อเที่ยวบิน ให้ระบุเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย และระบุเที่ยวบินที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง ที่โทร +662-205-7775 หรือสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนได้ ที่นี่
ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 ที่โทร 02-119-3088 หรือทาง cs@sompo.co.th เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการ หรือสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนเบื้องต้นได้ที่นี่
แผนประกันเดินทางนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศ อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิรัก, อิสราเอล, เลบานอน, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปาเลสไตน์ และซีเรีย
ให้ระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
ซื้อได้ แต่แผนประกันเดินทางนี้จะไม่คุ้มครองโรคประจำตัวนั้นๆ เนื่องจากถือว่าเป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนสำหรับการเดินทาง โดยจะคุ้มครองโรคอื่นทั่วไปและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
สัญชาติอื่นๆ ต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานในการขอเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
1. เข้ามาทำงานในประเทศไทย
-มีการรับรองจากบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงมีใบอนุญาตเข้าทำงานในราชอาณาจักรไทย (Work Permit) หรือบัตรชมพู บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (Pink Card)
2. สำหรับจดทะเบียนสมรสกับคนไทย (สัญชาติไทย) หรือ เกษียณอายุแล้ว ย้ายมาอยู่ในประเทศไทย
-มีเอกสารยืนยัน ได้แก่ ใบสมรส ประเภทวีซ่าของผู้เอาประกัน ต้องไม่ใช่นักท่องเที่ยว (โดยระยะเวลาครอบคลุมระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
-ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสัญญาเช่าบ้าน หรือคอนโด หรือ อพาร์ทเม้นท์ในประเทศไทย
แผนประกันเดินทางรายเที่ยว (Single Trip) เป็นแผนประกันเดินทางสำหรับคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้ง ส่วนแผนประกันเดินทางรายปี (Annual Trip) เป็นแผนประกันเดินทางสำหรับคุ้มครองการเดินทางกี่ครั้งก็ได้ภายใน 1ปีโดยที่ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1-75 ปี สำหรับรายเที่ยว และ 15-65 ปี สำหรับรายปี
ผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 1-14 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในส่วนของการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 1 ล้านบาท และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศสูงสุดจำนวน 2 ล้านบาท

แผน GO Japan เป็นแผนพิเศษสำหรับลูกค้าประกันเดินทางทุกคนของ SOMPO ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้รับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทาง เพียงแค่โทรหาเราที่ +662-205-7775 ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

- เราจะช่วยให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์และทำการค้นหาหรือนัดหมายกับทางโรงพยาบาลในเครือที่เหมาะสมและเดินทางสะดวกสำหรับคุณ

- เราจะบริการช่วยเหลือในการสื่อสารทางการแพทย์กับคุณหมอชาวญี่ปุ่นให้คุณทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา

- คุณจะได้รับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือในประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน เราจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายแทนคุณตามวงเงินประกันภัยของแผนที่คุณเลือกซื้อ
แผนประกันเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้เดินทาง เนื่องจากไม่ได้มีความคุ้มครองเฉพาะ ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้เดินทางโดยเฉพาะ คือ ความคุ้มครองในส่วนการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงระหว่างเดินทางซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทาง และเพิ่มเติมในส่วนความคุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า และความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวล่าช้าและเสียหายด้วย
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2540 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,120 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- จาก Standard & Poor’s (สถาบันจัดอันดับการเงินชั้นนำทั่วโลก) ด้วยพันธกรณีที่มุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการด้านการประกันภัยที่มีคุณภาพสูงสุด
การเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยของเราซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะกับสถานพยาบาลคู่สัญญาในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่สถานพยาบาลในเครือข่ายไม่สามารถให้บริการสำรองจ่ายได้ชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขภายในของสถานพยาบาลนั้นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ นอกจากนี้ หากบริษัทมีข้อสงสัยว่าอาการป่วยของท่านอาจเกิดจากสภาพที่เป็นอยู่ก่อนทำประกันภัย เราอาจจำเป็นต้องขอให้ท่านสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อ SOMPO Assist ทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อให้เราได้ช่วยตรวจสอบและนัดหมายสถานพยาบาลที่เหมาะสมและพร้อมให้บริการสำรองจ่ายในช่วงเวลานั้นๆ
ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14
ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
02-119-3000
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30- 17.00น.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
+662-205-7775
ทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2019 SOMPO INSURANCE (THAILAND) PCL. นโยบายความเป็นส่วนตัว